Två elever arbetar med kablar utomhus

IT-elever fixar internet på Antikrundan

Elever från årskurs 3 vid NTI Gymnasiet Borlänges El- och energiprogram har fått det spännande uppdraget att bygga IT-infrastrukturen vid Antikrundans inspelning i Borlänge. Eleverna kommer att sätta upp det nätverk som behövs för att sköta den digitala kommunikationen vid inspelningen.

På söndag den 27 augusti kommer SVT till Borlänge för att spela in Antikrundan vid Rommehedslägret. En produktion som denna kräver ett nätverk för informationsinhämtning och kommunikation. Eleverna vid El- och energiprogrammets fördjupning Infrastructure (Dator- och kommunikationsteknik) ska under fredagen installera och konfigurera nätverket för Antikrundans specialister.

Tre elever arbetar med kablar utanför en röd lada

Lärorikt att arbeta i skarpa projekt

Mickael Jonsson, lärare i IT-ämnen vid programmet, berättar att det inte är första gången eleverna får ett sådant här uppdrag; “Det är ett mycket lärorikt för våra elever att få arbeta i skarpa projekt både med kundkontakt samt att den tekniska kunskapen sätts på prov”. Han berättar vidare att de deltagit vid flera stora företagsevent som till exempel vid Northvolts företagsfest förra året; “Våra elever är duktiga på nätverk och en del elever är aktiva i liknande projekt på fritiden. Jag har till exempel handlett elever som jobbat med nätverket vid festivalen Alive som pågår under sommaren i Borlänge centrum.”