Rektor Magnus med en elev i makerspace

NTI Gymnasiet bästa skolan i Eskilstuna enligt oberoende rankning

Rankningen som tagits fram av ett företag som heter Ednia baseras på statistik från Skolverket, Skolinspektionen och Statistiska Centralbyrån (SCB).

Tjänsten sammanställer statistik om alla gymnasier i landet för att hjälpa elever hitta rätt utbildning. NTI Gymnasiet placerar sig på en första plats i Eskilstuna och fjärde bäst i Sörmland enligt Ednias mätningar. 

Faktorer som Ednia väger in är bland annat resultat på nationella prov, betygsinflation, andel behöriga lärare, elevnöjdhet, andel som tar examen, snittbetyg och arbetsmarknadsutfall.

– Jag är stolt över det arbete som görs av skolans medarbetare och det är roligt att det uppmärksammas. Våra lärare gör ett väldigt bra arbete med ett starkt fokus på att främja goda relationer och att utbilda våra elever så att de kan leda och navigera i en digitaliserad framtid, säger Magnus Jangerud, rektor på NTI Gymnasiet Eskilstuna.

Eleverna trivs på NTI Gymnasiet

Även eleverna på skolan uppger att de tycker lärarna bidrar till att göra NTI Gymnasiet till en bra skola. Isabelle Holm läser teknikprogrammet på skolan i årskurs 3:

– Våra lärare uppmärksammar alla, de fångar upp dig där du är och hjälper alltid till. Skolans undervisning är också väldigt bra på grund av att lektionernas upplägg varierar och har ett bra innehåll. Skolan har heltidsmentorer vilket jag uppskattar mycket. Min mentor är tillgänglig om jag behöver hjälp eller bara vill prata, det leder till att jag känner mig trygg. Skolan är lite mindre vilket är skönt, man känner en samhörighet mellan elever och lärare, säger Isabelle Holm.

Tech-utbildningar i nya skollokaler

NTI Gymnasiet Eskilstuna flyttade inför detta läsår till Nygatan 28 i centrala Eskilstuna. Skolan har teknik-, estet samt el- och energiprogrammet, alla med digital inriktning och fokus. Utbildningarna är högaktuella då det råder brist inom flera yrken kopplade mot bland annat programmering, nätverk och digital design.

– Vi har de senaste åren sett ett ökat intresse för vår skola och våra program vilket vi är glada för. Våra nya och bättre anpassade skollokaler ger oss också goda möjligheter att kunna fortsätta utveckla och förbättra skolan, säger Magnus Jangerud.