En elev är vid en 3D-printer

Certifierade av Teknikcollege

Vårt teknikprogram och vårt IT-program är kvalitetssäkrat av Teknikcollege och av företag inom teknik- och IT-branschen.

Vad innebär certifieringen?

Teknikcollege är en kvalitetsstämpel och det innebär för våra elever att vi jobbar nära företag och universitet för att erbjuda våra elever rätt kurser, fördjupningar, kompetenser och teknisk utrustning för att de ska bli attraktiva för företag att anställa och ha spetskompetens inför högre studier på universitet och yrkeshögskolor.

En utbildning som är certifierad genom Teknikcollege ger dig som elev den kunskap som eftersträvas ute hos företagen. Konceptet är ett samarbete mellan företag, kommuner och utbildningsanordnare samt en kvalitetsstämpel på utbildningar. 

Vad innebär det för mig som elev?

Eftersom företagen är med och påverkar utbildningarnas innehåll ser de till att du utbildas med moderna och relevanta maskiner och annan utrustning. Med detta blir det lättare att få jobb eller fortsätta med högre studier, men framförallt för att Sveriges industri ska fortsätta vara konkurrenskraftigt.

Oavsett om du redan nu vet vad du vill bli, eller inte, så ger Teknikcollege dig oändliga möjligheter på vägen fram till ditt framtida yrke.

Inom ramen för Teknikcollege kan du som elev läsa 300 poäng extra på gymnasiet. Här kan du läsa mer om Teknikcollege.