×
 

Elevhälsa

Vårt elevhälsoteamet arbetar för att främja elevernas fysiska, psykiska och sociala hälsa för att säkerställa att samtliga våra elever når utbildningen mål. Teamet arbetar kontinuerligt för att identifiera och förebygga utmaningar hos eleverna eller i skolmiljön genom olika strategier så som samtal, rådgivning, extra anpassningar och särskilt stöd.

I elevhälsoteamet ingår rektor, specialpedagog, kurator, skolsköterska och studie och yrkesvägledare. Dessutom finns tillgång till expertis från skolpsykolog, skolläkare och speciallärare inom språk och matematik.

I bild syns två elever som står i korridoren, de tittar bort och är glada, den ena håller en dator

Kontakta elevhälsan

Hör av dig till oss i elevhälsan om du har några frågor.