×
 

Våra kvalitetsresultat

På den här sidan hittar du betygsstatistik och kvalitetsrapporter för NTI Gymnasiets skolor.

Betygsstatistik

Här kan du ladda ner betygsstatistik 21/22 för samtliga NTI Gymnasiets skolor som pdf.

Tolka betygstatistik

Andel elever med examen

Andel elever med examen visar hur stor andel det är, av de elever som fullföljt sin utbildning under det aktuella läsåret, som uppnått kraven för examen. Till de som fullföljt sin utbildning räknas de elever som fått ett avgångsbetyg (studiebevis eller gymnasieexamen) omfattande minst 2500p.

Genomsnittlig betygspoäng

Den genomsnittliga betygspoängen mäts på samtliga avgångselever (d.v.s. elever som antingen har erhållit gymnasieexamen eller ett studiebevis med omfattningen minst 2500 poäng) och beräknas på betygen i de kurser som ingår i den ordinarie studieplanen för ett fullständigt program (med undantag för gymnasiearbetet eftersom betyget endast kan vara F eller E). Betyg i utökade kurser påverkar inte den genomsnittliga betygspoängen.

Så räknas genomsnittlig betygspoäng ut

Varje kursbetyg poängsätts enligt E=10, D=12.5, C=15, B=17.5 och A=20, multipliceras med kursernas omfattning i kurspoäng och divideras sedan med 2400. Det möjliga maxvärdet är 20.0.

En glad elev på NTI Gymnasiet skrattar och tittar bort

Mer om vårt kvalitetsarbete