×
 

Elevhälsa

Vi har satsat på ett tydligt, snabbt och förebyggande elevhälsoarbete eftersom vi vet av erfarenhet och forskning att ditt välmående är grunden för goda studieresultat.

Under din tid här kan du få stöd av kurator, specialpedagog, skolsköterska och studie- och yrkesvägledare. Bland annat jobbar vi med avskärmade studieplatser, olika verktyg för läsning och förståelse, enskild studiehjälp, coachning och stöd när du behöver det.

I bild syns två elever som står i korridoren, de tittar bort och är glada, den ena håller en dator

Kontakta elevhälsan

Hör av dig till oss i elevhälsan om du har några frågor.