Flera elever sitter i klassrummet. Närmst kameran sitter en kille och en tjej vid sina datorer och pratar under en lektion

NTI Gymnasiet Kronhus får toppbetyg efter Skolinspektionens granskning

Under hösten 2023 har Skolinspektionen granskat NTI Gymnasiet Kronhus på fyra områden: rektors ledarskap, undervisning, trygghet och studiero samt bedömning och betygsättning.

På samtliga fyra områden bedöms NTI Gymnasiet Kronhus uppfylla kriterierna i hög utsträckning, det högsta betyget som går att få! Bland annat skriver Skolinspektionen följande om vår undervisning:

Den sammanfattande motiveringen till Skolinspektionens bedömning är att undervisningen på NTI Gymnasiet Kronhus består av olika arbetsformer och eleverna ges ett aktivt lärarstöd. Vidare är undervisningen strukturerad och med ett tydligt syfte. Undervisningen anpassas efter elevernas behov och lärarna har höga förväntningar på eleverna. Eleverna görs delaktiga i planering och utvärdering av undervisningen samt får ta ansvar för sitt eget lärande.

"Jag är så otroligt stolt över våra grymma lärare och personal. De arbetar alltid för elevernas bästa!"

Anna Robertsson, rektor på NTI Gymnasiet Kronhus