Alicia Källgren och Sara Svedberg läser teknikprogrammet på NTI Gymnasiet Kronhus i Göteborg. Fotograf: Linda Elofson

Sverige behöver fler tekniktjejer!

Det går 30 000 elever på gymnasiets teknikprogram, men bara cirka 5 000 är tjejer. Det är ett stort problem för Sverige eftersom yrkesprognoser visar att det kommer att saknas många teknikutbildade i framtiden. Det är också ett problem om tjejer känner att teknikprogrammet inte är något för dem – trots att de egentligen kanske vill gå det. Det skriver Alicia Källgren och Sara Svedberg som går teknikprogrammet på NTI Gymnasiet Kronhus i Göteborg.

Vi tror att det till stor del handlar om normer i samhället som behöver brytas. Om vi hade haft lika många tjejer som killar på teknikprogrammet hade framtidsutsikterna för många branscher sett mycket bättre ut. 

Vi menar inte att det måste vara en helt jämn könsfördelning på teknikprogrammen, men alla som på olika sätt är med och formar och påverkar ungdomars val behöver fundera på vad som kan göras för att jämna ut skillnaderna. 

Vi vet att det finns många fördomar om teknikprogrammet, att det är lite ”nördigt” och att man sitter med en dator hela dagarna. Så är det inte, teknikprogrammet är en bred utbildning som man har stor nytta av nästan oavsett vad man vill studera eller jobba med i framtiden. Teknik blir en allt större och viktigare del i alla branscher.

För att få fler tjejer att läsa teknik på gymnasiet har vi några uppmaningar: 

  • Till föräldrar: uppmuntra era döttrar att läsa teknik på gymnasiet om de visar intresse för det. Det är både roligt och väldigt lärorikt. Om man läser teknikprogrammet är möjligheterna till jobb i framtiden väldigt bra, även om man kanske vill läsa vidare på universitetet först. 
     
  • Till dig (tjej) som går i grundskolan: Läs på om teknikprogrammet och låt dig inte påverkas av vad andra tycker och säger. Bilda dig en egen uppfattning och utgå ifrån dina egna intressen. Lita på din egen förmåga – lyssna inte på vad andra säger att du klarar av och inte. 
      
  • Skolor: Ordna studiebesök för elever i grundskolan tidigare – både på teknikgymnasier och företag. På högstadiet har många redan bildat sig en tydlig uppfattning av vad de vill läsa på gymnasiet – arbetet med att öka teknikintresset hos tjejer måste börja tidigare. 

I grunden spelar det såklart ingen roll vilken könstillhörighet elever har, men att bara var sjätte teknikelev på gymnasiet är en tjej känns inte rimligt. Det behöver göras insatser för att öka teknikintresset hos tjejer och slå hål på fördomar som står i vägen för mer jämställda teknikutbildningar! 

Alicia Källgren och Sara Svedberg, teknikelever på NTI Gymnasiet Kronhus i Göteborg.