×
 

Hoppa till innehållet

Bli påmind inför öppet hus

På Öppet hus får du möjlighet att se dig omkring i våra lokaler och att träffa lärare och elever. Fyll i formuläret så blir du påmind inför våra öppna hus på mail och sms.

När börjar du gymnasiet?

När du eller dina föräldrar skickar in en intresseanmälan, anmäler dig till öppet hus/annan skolvisning, önskar information eller marknadsföring om våra skolor, behöver samtycke lämnas. Samtycke är frivilligt och avges när anmälan eller önskemålet skickas in. NTI Gymnasiet är personuppgiftsansvarig på den skola som du har anmält intresse till. Skolan är en del av AcadeMedia-koncernen.

De personuppgifter vi behandlar är namn, e-postadress och telefonnummer för samtliga kontakter med dig samt programval och år för tänkt studiestart för information och marknadsföring. Vissa utskick innehåller spårningspixlar så vi kan se antal öppnade brev.

Uppgifterna delas med anställda inom skoladministration och kommunikation på de skolor du visat intresse för. Syftena är att administrera besök, skicka marknadsföring, andra meddelanden och påminnelser. Vi kan även komma att dela uppgifter till kommunikatörer på bolag inom koncernen för marknadsföring av liknande utbildningar. Vidare lämnar vi information till myndigheter om vi är skyldiga att göra så enligt lag.

De rättsliga grunderna är samtycke för administration av skolbesök och svar på allmänna frågor samt berättigat intresse för den marknadsföring som inte följer av samtycke. Reklam för liknande utbildningar anser vi motiverade i viss omfattning. Utlämnande till myndigheter följer av rättslig förpliktelse. Uppgifterna lagras i ett år efter att ansökningstiden för den sökta utbildningen gått ut. Vid tillbakadraget samtycke gallras uppgifterna omgående.

Till tekniskt stöd anlitas personuppgiftsbiträdena AcadeMedia Support AB, Microsoft Ireland Operations Ltd och Infobip Sweden AB. Uppgifterna kan komma att behandlas i Sverige/EU och i de s.k. tredjeländerna USA, Brasilien, Kina, Indien, Vietnam, Malaysia och Ryssland. Överföring till tredjeländerna sker med stöd av EU-kommissionens standardavtalsklausuler.

Du kan när du vill dra tillbaka ditt samtycke, invända mot behandlingen, begära registerutdrag, rättelse eller att vi begränsar behandlingen. För att avregistrera dig från digitala reklam- och kommunikationsutskick, följ instruktionerna i det SMS eller e-post som du har fått från oss. Du kan även kontakta skolan för detta på fliken Kontakt i menyn.

Du hittar hela vår policy här.

Kontakt

Vårt dataskyddsombud kontaktas på dataskydd@academedia.se. Vid klagomål på personuppgiftsbehandlingen skickas det till tillsynsmyndigheten IMY (www.imy.se).

Öppet hus på NTI Gymnasiet Kronhus

Att gå på öppet hus är jätteviktigt för att du ska göra ett bra gymnasieval och hitta en skola som passar dig och dina mål. Det är en möjlighet för dig att se våra lokaler, lektionssalar och övriga ytor.

Vad är ett öppet hus?

På ett öppet hus är skolan öppen för besök av dig som intresserad elev och vårdnadshavare. Det pågår vanligtvis i två timmar och det går bra att komma när som helst under denna tid.

På öppet hus kan du...

 • Ta en fika i vår bamba och hör vår rektor berätta om skolan och våra utbildningar.
 • Prata med våra elever och lärare för att få svar på dina frågor.
 • Se dig omkring i våra lokaler och få ett smakprov på vad vi gör på våra program, t.ex:
  • Natur: Besök vårt labb och lär dig mer om bland annat hydroponiska odlingar, bakterieodling och Euglena-mikroorganismer.
  • Teknik: Besök vårt makerspace och fundera på vad du kan skapa!
  • El och energi: Besök vårt server-labb och prata med oss om vilka IT-certifieringar vi erbjuder.

Bli påmind

Fyll i formuläret så får du information om öppet hus och påminnelser några dagar innan det är dags.

 • Inga kategorier
  • kl -

  • kl -

  • kl -

  • kl -

  • kl -

  Hitta oss här NTI Gymnasiet Kronhus

  Besöksadress

  Kronhusgatan 9
  411 05 Göteborg

  Prova på NTI

  Du vet väl om att du även kan besöka oss under en prova på-dag och skugga en elev?