Nätverksteknik på NTI Kronhus Gymnasieingenjörsprogrammet

Två elever på TE4 nätverksteknik

Vill du utvecklas inom nätverksteknik?

Gymnasieingenjör (TE4) på vårt gymnasium i Göteborg är en praktisk utbildning inom nätverksteknik och säkerhet för dig som söker en snabb väg in i arbetslivet.

Ett tekniskt fjärde år

Till hösten 2024 kan du på NTI Gymnasiet Kronhus i Göteborg ansöka om att vidareutbilda dig i form av ett fjärde tekniskt år. Utbildningen är en ettårig påbyggnad som leder till gymnasieingenjörsexamen. Tanken med utbildningen är att korta ned vägen in i arbetslivet. Det är en gratis och CSN-berättigad vidareutbildning, perfekt för dig som vill börja arbeta med nätverksteknik så fort som möjligt.

Om nätverksteknik

Under utbildningen kommer du få möjligheter att bli en fena inom nätverksteknik och säkerhet. Du kommer bland annat få lära dig sätta upp och underhålla olika nätverks- och servermiljöer samt säkerställa att de följer driftstandarder som används inom branschen.

Teoretiska och praktiska kunskaper från skolan kommer du få omsätta i verkligheten under din praktik. Under utbildningen kommer du även kunna ta flera olika certifikat (nätverk, cloud & it-säkerhet). Tonvikten av utbildningen rör datorkommunikation, nätverksteknik och säkerhet men du kommer även att lära dig mer om arbetsmetoder, projektarbete och felsökningsmetodik samt göra ett examensarbete.

Vi erbjuder dig alltså en efterfrågad utbildning som leder till gymnasieingenjörsexamen, där du får möjlighet att fördjupa dig inom nätverksteknik och säkerhet. Under utbildningen kommer du att få en dator, laborationsutrustning och en egen arbetsplats, allt anpassat efter dina och branschens behov.

Branschnära praktik

Utbildningen utformas i samarbete mellan skola och näringsliv. Dessutom erbjuder lokala företag långa praktikperioder i kombination med teoretiska projekt i skolan. Allt för att du efter examen ska få med dig teoretiska och praktiska kunskaper som efterfrågas av branschen.

Vem kan söka programmet?

Alla elever upp till 22 år med examen från teknikprogrammet kan söka gymnasieingenjörsprogrammet på vårt gymnasium i Göteborg. För att vara behörig krävs även godkända betyg i kurserna Programmering 1 samt Dator- & nätverksteknik eller likvärdiga meriter från arbetslivet eller annan utbildning som i huvudsak motsvarar kursernas innehåll.

Om programmet

  • Program: Gymnasieingenjörsprogrammet
  • Inriktning: Nätverksteknik

Framtida yrken

  • Till exempel: Nätverkstekniker, supporttekniker, IT-samordnare

Intresseanmälan TE4

Här kan du anmäla ditt intresse för TE4. Fyll i formuläret så kontaktar vi dig.

Studiestart

När du eller dina föräldrar skickar in en intresseanmälan, anmäler dig till öppet hus/annan skolvisning, önskar information eller marknadsföring om våra skolor, behöver samtycke lämnas. Samtycke är frivilligt och avges när anmälan eller önskemålet skickas in. NTI Gymnasiet är personuppgiftsansvarig på den skola som du har anmält intresse till. Skolan är en del av AcadeMedia-koncernen.

De personuppgifter vi behandlar är namn, e-postadress och telefonnummer för samtliga kontakter med dig samt programval och år för tänkt studiestart för information och marknadsföring. Vissa utskick innehåller spårningspixlar så vi kan se antal öppnade brev.

Uppgifterna delas med anställda inom skoladministration och kommunikation på de skolor du visat intresse för. Syftena är att administrera besök, skicka marknadsföring, andra meddelanden och påminnelser. Vi kan även komma att dela uppgifter till kommunikatörer på bolag inom koncernen för marknadsföring av liknande utbildningar. Vidare lämnar vi information till myndigheter om vi är skyldiga att göra så enligt lag.

De rättsliga grunderna är samtycke för administration av skolbesök och svar på allmänna frågor samt berättigat intresse för den marknadsföring som inte följer av samtycke. Reklam för liknande utbildningar anser vi motiverade i viss omfattning. Utlämnande till myndigheter följer av rättslig förpliktelse. Uppgifterna lagras i ett år efter att ansökningstiden för den sökta utbildningen gått ut. Vid tillbakadraget samtycke gallras uppgifterna omgående.

Till tekniskt stöd anlitas personuppgiftsbiträdena AcadeMedia Support AB, Microsoft Ireland Operations Ltd och Infobip Sweden AB. Uppgifterna kan komma att behandlas i Sverige/EU och i de s.k. tredjeländerna USA, Brasilien, Kina, Indien, Vietnam, Malaysia och Ryssland. Överföring till tredjeländerna sker med stöd av EU-kommissionens standardavtalsklausuler.

Du kan när du vill dra tillbaka ditt samtycke, invända mot behandlingen, begära registerutdrag, rättelse eller att vi begränsar behandlingen. För att avregistrera dig från digitala reklam- och kommunikationsutskick, följ instruktionerna i det SMS eller e-post som du har fått från oss. Du kan även kontakta skolan för detta på fliken Kontakt i menyn.

Du hittar hela vår policy här.

Kontakt

Vårt dataskyddsombud kontaktas på dataskydd@academedia.se. Vid klagomål på personuppgiftsbehandlingen skickas det till tillsynsmyndigheten IMY (www.imy.se).

Ansökan

Ansökan till läsåret 2024/2025 har stängt. Nästa ansökningsperiod öppnar våren 2025. Håll utkik på hemsidan för viktiga datum.

Har du några frågor? Kontakta kronhus@ntig.se så hjälper vi dig!

Elev framför en skärm med kod
  • Genom projekt och praktik fick man en skjuts in i arbetslivet

    Linnea Olsson NTI Gymnasiet

lila bakgrund

Var det inte riktigt din grej?