Natur och samhälle Naturvetenskapsprogrammet

Vill du kombinera ditt intresse för både natur och samhälle?

Här får du utforska hur natur- och samhällsvetenskap i kombination kan bidra till en bättre värld, lära dig om bioteknik och lösa problem tillsammans med andra.

Kurser på natur och samhälle

Natur och samhälle liknar naturvetenskapsinriktningen. Förutom grundläggande kurser inom matematik och naturvetenskapliga ämnen så fördjupar du dig inom samhällskunskap och geografi. Du får även här en bred högskolebehörighet som öppnar många dörrar inför framtiden och kunskap om hur naturvetenskap och forskning kan lösa olika samhällsproblem.

Green tech och bioteknik

Green tech och bioteknik är två områden som du kommer att få möjlighet att lära dig mer om på programmet. Dessa handlar om hur du med modern teknik och naturvetenskapliga metoder kan göra skillnad i världen och hitta nya sätt att lösa samhällsproblem. Till exempel framtidens matförsörjning och andra miljö- och klimatutmaningar.

Problemlösning

Under din tid hos oss får du kunskap och förståelse för olika vetenskapliga processer och hur du med matematikens hjälp kan förklara olika samband i naturen och vår omvärld. Att kunna tänka analytiskt, vara kreativ och lösa problem tillsammans med andra är viktigt när du i framtiden ska vara med och utveckla en bättre värld. Som naturvetare ser du på tillvaron med nya ögon och förstår hur din kunskap kommer till användning inom så vitt skilda yrken som läkare och civilingenjör.

Laborationer och praktiskt arbete

Programmet är till största del teoretiskt men du kommer också att få testa teorin i verkligheten och arbeta praktiskt. På skolan får du använda modern utrustning när du labbar, prova på hydroponisk odling och de vetenskapliga metoder och analyser som tillhör det, utforska DNA och mycket annat. Du skaffar dig praktiska och nödvändiga färdigheter inom det digitala området och får använda AR/VR-teknik eller 3D-printing.

Om programmet

 • Program: Naturvetenskapsprogrammet
 • Inriktning: Naturvetenskap och samhälle
 • Ansökningskod: NANAS

Framtida yrken

 • Till exempel: marinbiolog, läkare, veterinär, biomedicinsk analytiker, apotekare, astronom, tandläkare, psykolog, lärare

Behörighet

När du är klar hos oss väntar universitetet. Du kan till exempel läsa vidare till miljö- och hållbarhetsstrateg, civilingenjör, läkare, apotekare, labbassistent eller forskare, men också till jurist inom miljö, arkitekt eller ekonom. Alla vägar är öppna för dig som naturvetare.

Vill du veta mer om programmet? Besök oss på öppet hus.

Fördjupningar

 • Inom denna fördjupning specialiserar du dig mot bioteknik och miljö där du genom ett naturvetenskapligt förhållningssätt undersöker hur klimat, ekologi och teknikutveckling kan påverka och användas för att skapa en hållbar och mer miljövänlig värld.

 • Natur samhäll är bra om du inte kan välja mellan samhällsprogrammet och natur.

  Josefin NTI Gymnasiet

Kurser

 • Totala poäng 2500p
  • Engelska 5 100
  • Engelska 6 100
  • Historia 1b 100
  • Idrott och hälsa 1 100
  • Matematik 1c 100
  • Matematik 2c 100
  • Matematik 3c 100
  • Religionskunskap 1 50
  • Samhällskunskap 1b 100
  • Svenska 1 / Svenska som andraspråk 1 100
  • Svenska 2 / Svenska som andraspråk 2 100
  • Svenska 3 / Svenska som andraspråk 3 100
  • Biologi 1 100
  • Fysik 1a 150
  • Kemi 1 100
  • Moderna språk 100
  • Biologi 2 100
  • Geografi 1 100
  • Samhällskunskap 2 100
  • Bioteknik 100
  • Miljö- och energikunskap 100
  • Naturvetenskaplig specialisering - laboration och forskning 100
  • Gymnasiearbete 100
  • Affärsjuridik 100
  • Digitalt skapande 1 100
  • Engelska 7 100
  • Entreprenörskap 100
  • Idrott och hälsa 2 100
  • Fysik 2 100
  • Musik 100
  • Moderna språk 100
  • Programmering 1 100
  • Grafisk kommunikation 100

Var det inte riktigt din grej?