×
 

Hoppa till innehållet

Rektorn har ordet Anna Robertsson

Nyckeln till framgång är bra utbildning. Det är nu du kan välja program och inriktning efter just dina intressen och förverkliga dina drömmar mot din framtida karriär. På NTI Kronhus utbildar vi gymnasieelever för framtiden!

Anna Robertsson - Rektor
  • Hos oss blir du sedd och du kommer att utvecklas som individ

    Anna Robertsson, rektor NTI Gymnasiet Kronhus

lila bakgrund

Engagemang, kunskap och gemenskap

Skolan genomsyras av engagerade, erfarna lärare och elevhälsoteam som skapar en skola som både är lärande och lustfylld. Hos oss blir du sedd och du kommer att utvecklas som individ. Eleverna lyfter ofta fram gemenskapen och den goda atmosfären i skolan. Det finns ett stort engagemang i att både driva och delta i olika elevklubbar efter intresse. Här finns mycket hjärta, engagemang och kunskap!

Under dina tre år hos oss kommer du att få möjlighet att delta i spännande projekt i samarbete med näringslivet, i tävlingar och internationella samarbeten. Våra tre viktiga värdeord är teknik, humanism och entreprenörskap.Vi är stolta över vår Teknikcollege-certifiering som är själva garantin för vår avancerade och högkvalitativa undervisning. Alla våra program har nära samarbete med näringsliv, universitet, högskolor och forskare. Det ger stora möjligheter för våra elever.

Det mänskliga och etiska perspektivet är och blir än mer viktigt i en digitaliserad och teknifierad framtid. Att få insikt i och förståelse för andra människors situation och villkor är betydelsefullt. Varje år anordnar eleverna tillsammans med lärare en insamling till välgörande ändamål.

I ämnesöverskridande projekt och samarbeten kommer du att träna dina entreprenöriella förmågor och självförtroendet kommer att växa. Att lära dig att använda agila metoder och att driva projekt ingår i flera kurser hos oss.

Varmt välkommen till NTI Gymnasiet Kronhus!

Kontakt

Vill du veta mer om oss?