En grupp elever på NTI Gymnasiet står och pratar i korridoren

IMV - ett sätt att bli behörig på NTI

På NTI Gymnasiet finns sökbara platser på programinriktat val på våra program. Prata med din studie- och yrkesvägledare om vilka program du kan välja mellan om du inte ännu är behörig till gymnasiet.

Programinriktat val innebär att du följer ett nationellt program i alla kurser och samtidigt läser de kurser som behövs för att du ska bli behörig. Målet är att du senast efter ett år ska tas in på det nationella programmet. För att vara behörig till programinriktat val måste du ha godkända betyg i svenska eller svenska som andraspråk och

  • i engelska eller matematik och minst fyra andra ämnen, eller
  • i engelska och matematik och minst tre andra ämnen.

Vill du veta mer?

Mejla oss så svarar vi på dina frågor.
REKTOR: Charlotte Pittja; charlotte.pittja@ntig.se
bitr REKTOR: Britta Hermansson; britta.hermansson@ntig.se
eller SMSa 070-2259939 så ringer vi upp dig.