×
 

Elevhälsa

Vårt professionella elevhälsoteam arbetar med att stötta eleverna i sin utveckling mot utbildningens mål. Vi träffas en gång per vecka för att tidigt fånga upp elever i behov av stödåtgärder från skolan och vi har ett nära samarbete med lärarna på skolan. I teamet ingår rektor, specialpedagog, kurator, skolsköterska och studie- och yrkesvägledare. Vi har också ett långsiktigt samarbete med skolpsykolog och skolläkare.

I bild syns två elever som står i korridoren, de tittar bort och är glada, den ena håller en dator

Kontakta elevhälsan

Hör av dig till oss i elevhälsan om du har några frågor.