×
 

Hoppa till innehållet

Elevhälsa

Elevhälsans uppdrag är främst att arbeta förebyggande och hälsofrämjande för att våra elever ska må bra och därmed ha bättre förutsättningar för att klara sina studier. Vårt elevhälsoteam arbetar med att stötta eleverna i sin utveckling mot utbildningens mål. Vi träffas en gång per vecka för att tidigt fånga upp elever i behov av stödåtgärder från skolan. I teamet ingår kurator, specialpedagoger, skolsköterska, biträdande rektor och rektor. Vid behov konsulterar elevhälsoteamet även skolpsykolog och skolläkare.

Elevhälsan arbetar för att alla elever får förutsättningar för att utvecklas så långt som möjligt mot utbildningens mål. Det innebär att elevhälsan arbetar med att göra skolan tillgänglig för alla. Alla ungdomar kan behöva hjälp ibland. Om du som elev behöver hjälp kan du prata med en lärare, din mentor eller med någon i elevhälsan. Om du har behov av Legimus och Inläsningstjänst kan du få hjälp med detta av skolbibliotekarien.

I bild syns två elever som står i korridoren, de tittar bort och är glada, den ena håller en dator

Kontakta elevhälsan

Hör av dig till oss i elevhälsan om du har några frågor.