En lärare pratar med två elever
Framtidsmässan 2023
Den 11 oktober är det dags för årets Framtidsmässa för våra elever i åk 3. Detta året är mässan i Helsingborg.

Mässan riktar sig till eleverna i åk 2 och 3 på IT- och Teknikprogrammet från NTI Gymnasierna i Skåne - Malmö, Lund, Kristianstad och Helsingborg. Framtidsmässan är uppdelad i två delar. Första delen är en utställning där elever kan träffa och prata med företagare och olika skolor för att ta del av vilka områden de verkar inom. Andra delen är en kortare framtidsspaning och panelsamtal där eleverna får lyssna till några olika företag och sedan även ha ett kort samtal om hur arbetsmarknaden ser ut i framtiden.