×
 

Hoppa till innehållet

Boka prova på-dag

Upplev NTI under en dag. Träffa lärare och elever och gå på lektioner. Anmäld ditt intresse så kontaktar vi dig för att boka in en dag som passar dig!

Vilket/vilka program är du intresserad av?
När ska du börja gymnasiet?

När du eller dina föräldrar skickar in en intresseanmälan, anmäler dig till öppet hus/annan skolvisning, önskar information eller marknadsföring om våra skolor, behöver samtycke lämnas. Samtycke är frivilligt och avges när anmälan eller önskemålet skickas in. NTI Gymnasiet är personuppgiftsansvarig på den skola som du har anmält intresse till. Skolan är en del av AcadeMedia-koncernen.

De personuppgifter vi behandlar är namn, e-postadress och telefonnummer för samtliga kontakter med dig samt programval och år för tänkt studiestart för information och marknadsföring. Vissa utskick innehåller spårningspixlar så vi kan se antal öppnade brev.

Uppgifterna delas med anställda inom skoladministration och kommunikation på de skolor du visat intresse för. Syftena är att administrera besök, skicka marknadsföring, andra meddelanden och påminnelser. Vi kan även komma att dela uppgifter till kommunikatörer på bolag inom koncernen för marknadsföring av liknande utbildningar. Vidare lämnar vi information till myndigheter om vi är skyldiga att göra så enligt lag.

De rättsliga grunderna är samtycke för administration av skolbesök och svar på allmänna frågor samt berättigat intresse för den marknadsföring som inte följer av samtycke. Reklam för liknande utbildningar anser vi motiverade i viss omfattning. Utlämnande till myndigheter följer av rättslig förpliktelse. Uppgifterna lagras i ett år efter att ansökningstiden för den sökta utbildningen gått ut. Vid tillbakadraget samtycke gallras uppgifterna omgående.

Till tekniskt stöd anlitas personuppgiftsbiträdena AcadeMedia Support AB, Microsoft Ireland Operations Ltd och Infobip Sweden AB. Uppgifterna kan komma att behandlas i Sverige/EU och i de s.k. tredjeländerna USA, Brasilien, Kina, Indien, Vietnam, Malaysia och Ryssland. Överföring till tredjeländerna sker med stöd av EU-kommissionens standardavtalsklausuler.

Du kan när du vill dra tillbaka ditt samtycke, invända mot behandlingen, begära registerutdrag, rättelse eller att vi begränsar behandlingen. För att avregistrera dig från digitala reklam- och kommunikationsutskick, följ instruktionerna i det SMS eller e-post som du har fått från oss. Du kan även kontakta skolan för detta på fliken Kontakt i menyn.

Du hittar hela vår policy här.

Kontakt

Vårt dataskyddsombud kontaktas på dataskydd@academedia.se. Vid klagomål på personuppgiftsbehandlingen skickas det till tillsynsmyndigheten IMY (www.imy.se).

Prova på-dag på NTI Nacka Strand

Upplev NTI under en helt vanlig skoldag! En prova på-dag innebär att du är elev för en dag och får skugga en klass som visar dig runt. En av våra elevambassadörer i den klass du ska gå med möter upp dig och följer dig under dagen.

Du får även följa med på lektioner på programmet du är intresserad av, så att du får en känsla för vad det handlar om.

Vi bjuder självklart på lunch om du stannar hela dagen.

Boka in dig

Boka in dig i formuläret, så hör vi av oss till dig med förslag på tid.

Hitta oss här NTI Gymnasiet Nacka Strand

Besöksadress

Augustendalsvägen 19
131 52 Nacka Strand

Öppet hus

Du vet väl om att du även kan besöka oss på öppet hus? Då kan du kolla runt i skolan, prata med elever och lärare och få mer information om våra program.