×
 

Elevhälsa

Elevhälsans uppdrag är att arbeta förebyggande och hälsofrämjande så att du som elev ska lyckas så bra som möjligt med dina studier.

Du kan ringa, messa och mejla oss eller bara knacka på dörren. Elevhälsan träffas varje vecka för kartläggning, beslut om insatser samt uppföljning av dem. Till vår hjälp har vi även en skolläkare och en skolpsykolog.

I bild syns två elever som står i korridoren, de tittar bort och är glada, den ena håller en dator

Kontakta elevhälsan

Hör av dig till oss i elevhälsan om du har några frågor.