En dator som visar Chatgpt

– Det finns ett stort intresse för AI bland våra elever, säger Malin Gustafsson, rektor för NTI Gymnasiet i Södertälje.

Stort intresse för AI bland Södertäljes elever

Redan nästa läsår kan elever på flera av NTI Gymnasiets skolor välja att läsa kurser i AI (artificiell intelligens). Skolan i Södertälje är en av de första gymnasieskolorna som kommer att erbjuda ämnet till sina elever. Enligt rektor Malin Gustafsson är intresset bland eleverna stort.

– De nya kurserna kommer att ge eleverna möjlighet att ligga i framkant och förhoppningsvis också öka intresset för vidare studier inom teknik och matematik. Det finns en stor nyfikenhet, både bland våra nuvarande elever och bland de elever som söker sig hit till nästa läsår, säger Malin Gustafsson, rektor på NTI Gymnasiet i Södertälje

Det är Skolverket som har beslutat att AI ska bli ett nytt ämne på gymnasiet och komvux redan till hösten 2024. Det innebär att skolor i Sverige kan erbjuda kurser i AI inom ramen för sina befintliga program och som ett individuellt val. På NTI Gymnasiet i Södertälje blir kursen tillgänglig för elever på både el- och energi- och teknikprogrammet.

Viktigt att diskutera etiska aspekter kring AI

På gymnasieskolan i Södertälje pågår förberedelserna för den nya kursen. Skolans mål är sedan tidigare att ge sina elever de senaste kunskaperna i programmering, teknik och matematik. De nya AI-kurserna ska ge eleverna en förståelse för hur AI påverkar samhället och hur man kan använda AI till problemlösning.  

Malin Gustafsson ser ett växande behov av kunskaperna i framtiden: 

– Vill man lyckas som utvecklare eller ingenjör så är det avgörande att man lär sig att hantera och förhålla sig till AI som en integrerad del av sin vardag. Det känns också viktigt att våra elever på ett strukturerat sätt får diskutera och resonera kring de etiska aspekterna av AI och de utmaningar vi står inför på det området, säger Malin Gustafsson. 

Sverige behöver fler ingenjörer

Alla NTI Gymnasiets skolor har makerspace där eleverna kan få utveckla och testa sina egna idéer i en teknisk miljö. Enligt Erik Isakson, skolchef för NTI Gymnasiet, växer elevernas intresse och förståelse för programmering och teknik när de får applicera sina kunskaper i praktiken. Han hoppas nu att fler elever ska våga satsa på teknikprogrammet, då det råder en skriande brist på ingenjörer i Sverige. 

– Hos oss ska eleverna få chans att tillämpa sina kunskaper i praktiken, inte bara studera ämnena från ett teoretiskt perspektiv. Våra teknikutbildningar blir både relevanta och mer intressanta, samtidigt ger vi våra elever ett försprång inför vidare studier på tekniska högskolor i framtiden, säger Erik Isakson.

Kontakta NTI Gymnasiets rektor Malin Gustafsson för mer information om AI-kursen på NTI Gymnasiet. Läs gärna vår artikel om vad AI är och varför du borde läsa det.