×
 

Hoppa till innehållet

Elevhälsa

I skolans elevhälsoteam arbetar Maria (specialpedagog) Anna (skolsköterska) och Ida (kurator). I elevhälsan ingår även skolläkare och skolpsykolog, de kommer till skolan ett par gånger om året – oftare vid behov.

I vårt arbete möter vi olika elever med olika behov. Det kan ofta handla om frågor som rör stress, krav, frånvaro, sömn, relationer, trivsel, motivation, ångest, studieteknik, planering, diagnoser och fysisk/psykisk hälsa.

Elevhälsan lyssnar, stöttar, utreder och planerar för att hjälpa dig att nå skolans mål. Tillsammans minimerar vi hinder och hittar lösningar. Vi är vana att prata med unga som har olika funderingar och problem. Du kan berätta och fråga vad du vill. Elevhälsan finns till för att hjälpa dig.

Om du vill komma i kontakt med elevhälsan hittar du kontaktuppgifter här nedan.

I bild syns två elever som står i korridoren, de tittar bort och är glada, den ena håller en dator

Kontakta elevhälsan

Hör av dig till oss i elevhälsan om du har några frågor.