×
 

Rektorn har ordet Andreas Holm

2005 började jag min lärarkarriär och 2006 tog jag tjänst på NTI Gymnasiet. Då var namnet på skolan IT-gymnasiet, men under skolans utveckling har alltid trygghet, digital teknik, innovation och gemenskap varit grundfundament. Jag tillträdde som rektor i juni 2023 efter en tid som biträdande rektor, och för mig som ledare är lyhördhet och andras åsikter/perspektiv viktiga och avgörande för skolan som organisation.

Andreas Holm
  • För mig som ledare är lyhördhet och andras åsikter viktiga och avgörande för skolan som organisation

    Andreas Holm, rektor NTI Gymnasiet Örebro

Den viktigaste och eventuellt mest avgörande delen i mitt ledarskap är att skolans verksamhet måste ske i samarbete med omvärlden! Eleverna måste under sina tre år uppleva och ta del av Case-metodik, projekt, gästföreläsningar och ämnesintegrerade projekt i samarbete med omvärlden. Skolan skall ha en tydlig holistisk syn på lärande och kunskap i Deweys anda.

Med detta sagt är min pedagogiska grundsyn att eleverna under tre år skall vara förberedda inför livet, vidare studier och yrkeslivet. Innebörden blir att elevernas tre år på skolan organiseras olika i hänsyn till individens förutsättningar. Samtidigt är det viktigt att skolan styr eleverna i en kommunicerad och manifesterad riktning. Eleverna ska utveckla förmågor och egenskaper såsom ansvarskänsla, öppenhet, livslångt lärande, kommunikativ förmåga och social kompetens.

Kontakt

Vill du veta mer om oss?