Natur och samhälle Naturvetenskapsprogrammet

Vill du kombinera ditt intresse för både natur och samhälle?

Här får du utforska hur natur- och samhällsvetenskap i kombination kan bidra till en bättre värld, lära dig om bioteknik och lösa problem tillsammans med andra.

Kurser på natur och samhälle

Natur och samhälle är nästan som naturvetenskapsinriktningen, men här får du lite mer samhällskunskap och geografi samtidigt som du släpper matematiken och fysiken lite grann. Du får ändå en bred högskolebehörighet som öppnar många dörrar i framtiden och kunskap om hur naturvetenskap och forskning kan lösa olika samhällsproblem.

Green tech och bioteknik

Green tech och bioteknik är två områden som du kommer att få möjlighet att lära dig mer om på programmet. Dessa handlar om hur du med modern teknik, till exempel pascoutrustning, i kombination med naturvetenskapliga metoder kan göra skillnad i världen och hitta nya sätt att lösa samhällsproblem. Till exempel framtidens matförsörjning eller miljöutmaningar.

Problemlösning

Under din tid hos oss får du kunskap och förståelse för olika vetenskapliga processer och hur du med matematikens hjälp kan förklara olika samband i naturen och vår omvärld. Att kunna tänka analytiskt, vara kreativ och lösa problem tillsammans med andra är viktigt när du i framtiden ska vara med och utveckla en bättre värld. Som naturvetare ser du på tillvaron med nya ögon och förstår hur din kunskap kommer till användning inom så vitt skilda yrken som läkare och civilingenjör.

Laborationer och praktiskt arbete

Programmet är till störst del teoretiskt men du kommer också att få testa teorin i verkligheten och arbeta praktiskt. På skolan får du använda modern utrustning när du labbar, prova på hydroponisk odling och de vetenskapliga metoder och analyser som tillhör det, utforska DNA och mycket annat. Du skaffar dig praktiska och nödvändiga färdigheter inom det digitala området och får använda AR/VR-teknik för biologer eller 3D-printing.

Om programmet

 • Program: Naturvetenskapsprogrammet
 • Inriktning: Naturvetenskap och samhälle
 • Ansökningskod: NANAS

Framtida yrken

 • Till exempel: marinbiolog, läkare, veterinär, biomedicinsk analytiker, apotekare, astronom, tandläkare, psykolog, lärare

Behörighet

När du är klar hos oss väntar universitetet. Du kan till exempel läsa vidare till miljö- och hållbarhetsstrateg, civilingenjör, läkare, apotekare, labbassistent eller forskare, men också till jurist inom miljö, arkitekt eller ekonom. Alla vägar är öppna för dig som naturvetare.

Pascoutrustning som siter mitt i en hydroponisk odling

Här kan du läsa natur och samhälle

Välj en skola för att läsa mer om inriktningen och se fördjupningar.

Kurser

 • Totala poäng 2500p
  • Engelska 5 100
  • Engelska 6 100
  • Historia 1b 100
  • Idrott och hälsa 1 100
  • Matematik 1c 100
  • Matematik 2c 100
  • Matematik 3c 100
  • Religionskunskap 1 50
  • Samhällskunskap 1b 100
  • Svenska 1 / Svenska som andraspråk 1 100
  • Svenska 2 / Svenska som andraspråk 2 100
  • Svenska 3 / Svenska som andraspråk 3 100
  • Biologi 1 100
  • Fysik 1a 150
  • Kemi 1 100
  • Moderna språk 100
  • Biologi 2 100
  • Geografi 1 100
  • Samhällskunskap 2 100
  • Se vilka fördjupningskurser du läser på respektive skolas hemsida. 300
  • Gymnasiearbete 100
  • Individuellt val (se vilka kurser du kan välja mellan på respektive skolas hemsida) 200
 • Natur samhäll är bra om du inte kan välja mellan samhällsprogrammet och natur

  Josefin NTI Gymnasiet

Var det inte riktigt din grej?