×
 

Elevhälsa

Elevhälsan består av rektor, specialpedagog, skolsköterska, kurator och studie- och yrkesvägledare. I anslutning till elevhälsan finns också skolläkare och skolpsykolog. Vill du komma i kontakt med skolläkare och skolpsykolog går du via rektor. Elevhälsan träffas varje vecka för kartläggning, planering av insatser och uppföljning och utvärdering.

  • Skolsköterskan arbetar med hälsoärenden och samplanerar med skolläkare.
  • Kurator arbetar med psykosociala frågor och elevernas välmående, och samplanerar med skolpsykolog.
  • Studie- och yrkesvägledare arbetar nära eleverna i frågor om deras studieplaner, framtidsmål och strategier.
  • Specialpedagog arbetar både på individnivå och på gruppnivå med studiestrategier för framgångsrika studier.
I bild syns två elever som står i korridoren, de tittar bort och är glada, den ena håller en dator

Kontakta elevhälsan

Hör av dig till oss i elevhälsan om du har några frågor.