×
 

Elevhälsa

I skolans elevhälsoteam arbetar vår specialpedagog tillsammans med  kurator, skolsköterska och rektor. I elevhälsan ingår även skolläkare och skolpsykolog, de kommer till skolan ett par gånger om året – oftare vid behov.

I vårt arbete möter vi olika elever med olika behov. Det kan ofta handla om frågor som rör stress, krav, frånvaro, sömn, relationer, trivsel, motivation, ångest, studieteknik, planering, diagnoser och fysisk/psykisk hälsa. Elevhälsan lyssnar, stöttar, utreder och planerar för att hjälpa dig att nå skolans mål, tillsammans hittar vi lösningar!

I bild syns två elever som står i korridoren, de tittar bort och är glada, den ena håller en dator

Kontakta elevhälsan

Hör av dig till oss i elevhälsan om du har några frågor.