AI robot

AI och Machine Learning

Från och med hösten 2024 erbjuder vi kurser i AI på NTI Gymnasiet. Läs mer här.

Människan har alltid fascinerats av intelligens i maskiner. Ända sedan de antika grekerna har man funderat på om objekt kan tänka. Det leder oss till den filosofiska frågan “Vad är intelligens?”. Det vi idag kallar för artificiell intelligens eller AI är egentligen det som heter machine learning.

Artificiell intelligens (AI)

Artificiell intelligens förkortas AI, på både svenska och engelska. Målet med AI är att maskiner ska kunna tänka och förstå saker själva, så som vi människor och djur gör. Den artificiella intelligensen blir smartare genom maskininlärning eller machine learning. 

Machine learning eller maskininlärning på svenska

I traditionell kodning skriver du instruktioner till en dator. Maskininlärning är när maskinen själv försöker skapa instruktioner, till exempel instruktioner för klassificering. Det innebär att vi ger datorn massor av exempel på hur något är. Till exempel kan vi ge datorn massor av bilder på människor och så berättar vi för datorn att dessa bilder är på människor. Så småningom ska datorn själv kunna läsa ut vad som är en människa och inte när vi ger den en ny bild. 

Det är viktigt att många kan programmera

Forskare har börjat oroa sig för att de ska programmera in fördomar i maskinerna. Till exempel är det vanligast att vita och asiatiska män jobbar inom detta fält och därmed blir programmeringen ur deras synvinkel. Kanske har de bara tillgång till bilder på sig själva och folk som ser ut som dem. Då lär sig maskinen att det bara är vita och asiatiska män som räknas som människor vilket skulle vara väldigt farligt. Därför är det väldigt viktigt att människor av alla etniciteter och kön får möjlighet att jobba med programmering och bidra till forskningen. Forskning som korsar över vetenskapliga fält är också viktigt att utföra. Ett exempel på det är att korsa forskningen om AI med den om genus, för att få fler perspektiv på frågan. 

Skillnaden mellan dagens AI och riktig intelligens

Den stora skillnaden mellan dagens AI och framtidens AI är förmågan att kunna överföra kunskap från en uppgift till en annan. Det är framförallt det som skiljer dagens AI från naturlig intelligens. En annan sak som skiljer oss från datorerna är vår självmedvetenhet. Datorn vet inte om sig själv, men vi vet att vi finns och tänker.

AI och maskininlärning, dekorativt

Möjligheterna med AI och machine learning

Möjligheterna med artificiell intelligens och machine learning är många. Till exempel orsakas nästan alla bilolyckor av mänskliga misstag, så självkörande bilar som kan kommunicera med varandra skulle kunna minska risken för bilolyckor.

De senaste 150-200 åren har utvecklingen inom många vetenskapliga fält gått fruktansvärt fort. Många uppfinningar har gjort livet lättare för människan. Allt från elektricitet, datorer, internet och maskiner till antibiotika, transplantationer, vaccin och mediciner har kommit från forskning. Med hjälp av AI och machine learning kan forskningen gå mycket fortare och lättare och dessutom kan man få mer säkra resultat med hjälp av big data till exempel. Kanske kommer AI att lösa problemet med antibiotikaresistens till exempel?

AI på NTI Gymnasiet

Du som väljer teknikprogrammet på NTI kommer att få fördjupa dig inom AI för att lära dig förstå både dess möjligheter och utmaningar.

Nyheter