vaccinspruta

Vaccin och dess historia

Vaccin, tillsammans med antibiotika är ett av de största medicinska framstegen som gjorts i mänsklighetens historia. Men mer primitiva former av vaccinationer har genomförts av människan i alla tider.

Vad är vaccin?

Ett vaccin är en förebyggande medicin som gör att du blir immun mot en viss sjukdom. Enligt Folkhälsomyndigheten är vaccin det som bidrar mest till hälsa i världen, näst efter rent vatten. Du får det i en spruta som innehåller döda eller inaktiverade organismer som orsakar sjukdomar. Vissa innehåller istället en pytteliten mängd levande organismer. 

Hur fungerar vaccin?

Lite förenklat kan man säga att vaccin fungerar som en lärare för vårt immunförsvar. Vårt immunförsvars jobb är att reagera på sjukdomar och bekämpa dem. Ju snabbare immunförsvaret känner igen att det finns en sjukdom i form av en bakterie, ett virus eller en parasit, desto snabbare blir vi friska. Ett vaccin visar immunförsvaret ungefär hur en bakterie, ett virus eller en parasit kan se ut. Det betyder att när det riktiga ämnet kommer in i kroppen så reagerar immunförsvaret direkt och vi hinner aldrig bli sjuka. 

Vaccinationer för barn

Många sjukdomar är farligare att få ju äldre man blir och vissa är viktiga att bli immun mot så tidigt som möjligt. Därför får man många vaccinationer som barn. Det svenska vaccinationsprogrammet för barn ger immunitet mot tio sjukdomar. De är Rotavirus, Difteri, Stelkramp, Kikhosta, Polio, Hib-influensa, Pneumokocker (en sorts lunginflammation), Mässling och HPV. 

Biverkningar

Precis som andra mediciner kan man få biverkningar av vaccin. Det vanligaste är att det svullnar lite på armen där man fått sprutan och det kan också bli lite rött men det är inget farligt. Det kan också vara så att du inte märker någon skillnad alls, det är också väldigt vanligt. I några få fall kan man få lite feber och i så fall är det bra att vila lite och dricka vatten. För att ett vaccin ska få användas måste nyttan vara större än riskerna så de vaccin som man får idag är nästan helt riskfria och det är väldigt ovanligt att må dåligt av dem.

Historia

Ordet Vaccin kommer från Vacca som är latinets ord för ko. Det beror på att den första gången man säkert vet att en form av vaccin använts var 1796. Då användes kokoppor för att göra en pojke immun mot smittkoppor. Organismerna som orsakar smittkoppor och kokoppor är väldigt lika och därför lärde sig pojkens immunförsvar att det fanns en sjukdom som såg ut ungefär så och kunde förbereda sig på att bli smittad av smittkoppor. 

Det var läkaren Edward Jenner från England som hade upptäckt att de kvinnor som mjölkade kor med kokoppor inte kunde bli sjuka i smittkoppor. Olika sorters vaccinationer har används av människor i tusentals år. Redan på 430-talet f.Kr visste man att de som redan haft smittkoppor till exempel inte kunde bli sjuka igen. 

Forskning och hur du lär dig mer

Vaccin är ett spännande forskningsområde som det går att göra mycket inom. En annan specialisering inom samma ämne är antibiotikaresistens. Om du vill jobba med att förebygga sjukdomar i framtiden får du den bästa förberedelsen på naturvetenskapsprogrammet.

Nyheter