NTI Gymnasiet ger elever möjlighet till APL utomlands

NTI Gymnasiet arbetar med internationalisering för att ge elever möjlighet till APL-platser utomlands, ett större globalt perspektiv och även kompetensutveckling för personalen.

Pernilla Öhberg är internationell koordinator för NTI Gymnasiet och var nyligen på ett kontaktseminarium i Berlin. På seminariet deltog 100+ personer från hela Europa för att finna samarbetspartners och skapa utbytesmöjligheter och kunskapsutbyte för både elever och personal.

– Utbytena handlar om att få skicka elever och skapa ett större samarbete internationellt mellan olika länder. Det handlar om att etablera kontakter för APL-tjänster i andra länder, berättar Pernilla.

150 elever på utbyte

Alla NTI Gymnasiet skolor runt om i Sverige erbjuder elever och personal möjlighet att delta i internationella projekt genom: APL (praktikplats) utomlands för eleverna, eller för personal att jobba med skolutveckling tillsammans med kollegor från Europa.

– Vi skickar ungefär 150 elever från hela NTI Gymnasiet på utbyten per år, och vi erbjuder ungefär 80 personal kompetensutveckling utomlands kommande år, berättar Pernilla.

Ge eleverna de bästa förutsättningarna

Kunskapen som NTI Gymnasiets personal får genom att samarbeta med yrkeskollegor från andra länder är högt uppskattat av eleverna.

– Internationalisering och globala kontakter är viktigt för NTI Gymnasiet för att skapa attraktiva utbildningar. Våra elever ska bli morgondagens innovativa världsmedborgare som ska kunna navigera sig fram på en högteknologisk, digitaliserad och gränslös global arbetsmarknad. Genom internationella breddar vi perspektiven och säkrar att eleverna utvecklar sin fulla potential, menar Pernilla.

Vill du veta mer om hur NTI Gymnasiet arbetar med internationalisering eller vem du kan kontakta på din skola för att få hjälp med utbyte?

Kontakta Pernilla Öhberg: pernilla.ohberg@academedia.se.

Läs mer om APL på NTI Gymnasiet

Här kan du läsa mer om APL på NTI Gymnasiet och om APL utomlands.

Nyheter