×
 

Elevhälsa

Elevhälsan består av ansvarig biträdande rektor, specialpedagog, skolsköterska, kurator och skolans två heltidsmentorer. Elevhälsan träffas en gång varannan vecka för kartläggning, beslut om insatser och uppföljning av elevråden. Skolsköterskan arbetar med hälsosamtal med elever, vaccinering och samordnar med skolläkarbesök.

Mentorer och specialpedagog arbetar regelbundet med att följa upp elever, arbeta med gruppdynamik och stöd i undervisningen. Mentorer ansvarar också för planering och genomförande av mentorstiden, som finns schemalagd för varje klass en gång i veckan. Mentorstiden kan genomföras på många skilda sätt. Viktiga inslag är exempelvis klassråd och arbete med revidering och implementering av skolrutiner och policys och ordningsregler.  Mentorstiden används också för att arbeta med till exempel gruppdynamik, motivation och andra stärkande aktiviteter.

Vill du komma i kontakt med skolläkare eller skolpsykolog går du via rektor.

I bild syns två elever som står i korridoren, de tittar bort och är glada, den ena håller en dator

Kontakta elevhälsan

Hör av dig till oss i elevhälsan om du har några frågor.