×
 

Elevhälsa

Mål för oss i elevhälsoteamet (EHT) är att du som elev mår bra och klarar dina studier hos oss. Alla i teamet finns samlade på en plats, varje dag i veckan: Skolsköterskorna, kuratorn, specialpedagogen och studievägledaren. Därför är vi lätta att hitta, och oavsett vem av oss du söker upp kommer du att få snabb hjälp till rätt person och stöd. Du kan ringa, messa och mejla oss, eller bara knacka på dörren.

Vi utgår från dig

När vi stöttar och vägleder utgår vi från dig: dina tankar, upplevelser och förutsättningar. Stödet tar sikte på din självständighet. Vi vill hjälpa er elever att bli allt tryggare i hur ni kan hantera utmanande situationer: ibland är det på egen hand, ibland är det i samarbete med människor runt er. Precis som i arbetslivet.

Vi samarbetar med alla vi behöver, varje dag: Med elever, föräldrar, lärare och vår skolledning. Ett särskilt nära samarbete har vi med skolans nio heltidsmentorer – vi hjälps åt att stötta, inspirera och vägleda dig och din klass.

I bild syns två elever som står i korridoren, de tittar bort och är glada, den ena håller en dator

Kontakta elevhälsan

Hör av dig till oss i elevhälsan om du har några frågor.