×
 

Hoppa till innehållet

Kvalitet

Inom NTI Gymnasiet har vi ett långsiktigt och framgångsrikt kvalitetsarbete med fokus på att samtliga elever ska ta examen och nå så långt som möjligt. Våra elever ska ges en god utbildning genom undervisning av kompetenta och engagerade lärare.

 

Systematiskt kvalitetsarbete

För att lyckas med detta följer vi kontinuerligt och systematiskt upp våra resultat och ger eleverna möjlighet att berätta om hur de upplever sin skola och undervisning. Utifrån det som framkommer gör vi analyser tillsammans med rektorer, lärare och elever och arbetar med olika utvecklingsinsatser utifrån behov som vi sedan följer upp, analyserar och arbetar vidare med. På så vis utvecklas vi tillsammans med eleverna för att hela tiden bli ännu bättre.

En lärare och en elev löser ekvationer på tavlan

Mer om vårt kvalitetsarbete