Mjukvarudesign på NTI Sundsvall Gymnasieingenjörsprogrammet

Vill du jobba med spelutveckling?

Gymnasieingenjör (TE4) är en praktisk utbildning inom spelutveckling och programmering för dig som söker en snabb väg in i arbetslivet.

Att läsa till gymnasieingenjör inom spelutveckling är en ettårig utbildning med 10 veckor praktik för dig som vill:

 • Börja arbeta med att skriva manus till spel och fördjupa dig inom olika genrer för spel, nya innovativa genrer, speldesign, grafisk stil med programvaror och spelprogrammering med skapande av spel via spelmotorn Unity.
 • Lära dig om Unity med tillhörande certifiering samt aseprite inom pixelart och blender för 3d-modeller. Parat med dessa kunskaper erbjuds affärsengelska som certifiering.
 • Få lära dig allt om hur man maximerar sin synbarhet, sin community och försäljning av potentiella spelprototyper med rätt prissättning via publishers eller crowd funding. Diskutera och delta på mässor för nätverkande.
 • Insikt i utveckling av metaverse som plattform och arbeta med VR under senare delen av utbildningen.
 • Delta på olika Game Jams och andra event där spel skapas under kort tid och utifrån ett givet tema med tillhörande priser och lagskapande för inspiration.
 • Ha praktik (3 veckor) hos olika regionala spelutvecklare i Västernorrland och även ha praktik utomlands hos olika indiestudios (3 veckor).
 • För detta läsår har eleverna praktik hos Zenland Games för pixelart liknande Stardew Valley med tillhörande utlandspraktik: https://store.steampowered.com/app/1725270/Ekoh_Beach/
 • De har även praktik med att skapa Warhammer-liknande spel och figurer via Foxrain studios

VARFÖR SKA MAN LÄSA SPELUTVECKLING?

Att arbeta med spelutveckling kräver många olika kompetenser i att skapa och marknadsföra en underhållningsprodukt för en särskild målgrupp tillsammans med att driva ett framgångsrikt företag.

Dessa olika kompetenser kommer efterfrågas inom många olika branscher vid sidan om spelutveckling också så att drömmen om att skapa spel även kan leda till arbete i industrin. Att lära sig om spelmotorer som t.ex. Unity kan leda till arbeten att simulera trafikflöden i en stad eller uppbyggnad konstruktion och fabriker i alla dess former.

Yrkesprognos designer och utvecklare inom spel och digitala medier

Det finns cirka 6500 yrkesverksamma designer och utvecklare inom spel och digitala medier i Sverige, varav cirka 21 procent är kvinnor och 79 procent är män.

Arbetsförmedlingen bedömer att det kommer vara liten konkurrens om jobben för designer och utvecklare inom spel och digitala medier under det närmaste året. Det innebär att personer som har den utbildning eller erfarenhet som krävs kommer ha stora möjligheter till arbete.

På 5 års sikt bedömer Arbetsförmedlingen att möjligheterna till arbete för designer och utvecklare inom spel och digitala medier kommer vara mycket stora.

Prognos för designer och utvecklare inom spel och digitala medier 2022

Stora möjligheter till arbete år 2022.

Prognos för designer och utvecklare inom spel och digitala medier 2026

Mycket stora möjligheter till arbete år 2026.
Den sammanvägda bedömningen bygger på följande tre faktorer:

 • Antalet designer och utvecklare inom spel och digitala medier som väntas gå i pension de närmsta fem åren beräknas öka
 • Antalet personer som skulle kunna börja arbeta i yrket de närmsta fem åren beräknas öka
 • Antalet designer och utvecklare inom spel och digitala medier som efterfrågas de närmsta fem åren förväntas öka

Om programmet

 • Program: Gymnasieingenjörsprogrammet
 • Inriktning: Mjukvarudesign

Framtida yrken

 • Till exempel: programmerare, scrum master, IT-projektledare, produktägare, mjukvarudesigner, spelutvecklare, apputvecklare, mjukvaruutvecklare

Intresseanmälan TE4

Vill du veta mer om TE4? Fyll i formuläret så kontaktar vi dig.

Studiestart

När du eller dina föräldrar skickar in en intresseanmälan, anmäler dig till öppet hus/annan skolvisning, önskar information eller marknadsföring om våra skolor, behöver samtycke lämnas. Samtycke är frivilligt och avges när anmälan eller önskemålet skickas in. NTI Gymnasiet är personuppgiftsansvarig på den skola som du har anmält intresse till. Skolan är en del av AcadeMedia-koncernen.

De personuppgifter vi behandlar är namn, e-postadress och telefonnummer för samtliga kontakter med dig samt programval och år för tänkt studiestart för information och marknadsföring. Vissa utskick innehåller spårningspixlar så vi kan se antal öppnade brev.

Uppgifterna delas med anställda inom skoladministration och kommunikation på de skolor du visat intresse för. Syftena är att administrera besök, skicka marknadsföring, andra meddelanden och påminnelser. Vi kan även komma att dela uppgifter till kommunikatörer på bolag inom koncernen för marknadsföring av liknande utbildningar. Vidare lämnar vi information till myndigheter om vi är skyldiga att göra så enligt lag.

De rättsliga grunderna är samtycke för administration av skolbesök och svar på allmänna frågor samt berättigat intresse för den marknadsföring som inte följer av samtycke. Reklam för liknande utbildningar anser vi motiverade i viss omfattning. Utlämnande till myndigheter följer av rättslig förpliktelse. Uppgifterna lagras i ett år efter att ansökningstiden för den sökta utbildningen gått ut. Vid tillbakadraget samtycke gallras uppgifterna omgående.

Till tekniskt stöd anlitas personuppgiftsbiträdena AcadeMedia Support AB, Microsoft Ireland Operations Ltd och Infobip Sweden AB. Uppgifterna kan komma att behandlas i Sverige/EU och i de s.k. tredjeländerna USA, Brasilien, Kina, Indien, Vietnam, Malaysia och Ryssland. Överföring till tredjeländerna sker med stöd av EU-kommissionens standardavtalsklausuler.

Du kan när du vill dra tillbaka ditt samtycke, invända mot behandlingen, begära registerutdrag, rättelse eller att vi begränsar behandlingen. För att avregistrera dig från digitala reklam- och kommunikationsutskick, följ instruktionerna i det SMS eller e-post som du har fått från oss. Du kan även kontakta skolan för detta på fliken Kontakt i menyn.

Du hittar hela vår policy här.

Kontakt

Vårt dataskyddsombud kontaktas på dataskydd@academedia.se. Vid klagomål på personuppgiftsbehandlingen skickas det till tillsynsmyndigheten IMY (www.imy.se).

Ansökan

För att ansöka, kontakta tf. rektor Jimmy Lindberg på jimmy.lindberg@ga.ntig.se. Har du gått på gymnasiet på annan skola än NTI Gymnasiet Sundsvall, bifoga examensbevis eller motsvarande kunskapsintyg i mejlet.

Ansökan är öppen under hela vårterminen.

BEHÖRIGHET:

Gymnasieexamen från Teknikprogrammet eller godkänt betyg i kurserna Webbutveckling 1 och Programmering 1 eller likvärdig utbildning eller yrkeserfarenhet. Du ska fylla som mest 22 år det kalenderår du påbörjar utbildningen.

Du kan ansöka innan du tagit gymnasieexamen, och kompletterar med ditt examensbevis under vårterminen.

UNDRAR DU NÅGOT?
Kontakta tf. rektor Jimmy Lindberg på jimmy.lindberg@ga.ntig.se.

Vill du veta mer om programmet? Besök oss på öppet hus.

Elev framför kod
 • Genom projekt och praktik fick man en skjuts in i arbetslivet.

  Linnea Olsson NTI Gymnasiet

Kurser

 • Totala poäng 900p
  • Gymnasieingenjör i praktiken 200
  • Mjukvarudesign 100
  • Tillämpad programmering 100
  • Mobila applikationer 100
  • Webbtjänster 100
  • Gränssnitt 3D 100
  • Digitalt skapande 2 100
  • Examensarbete 100

Var det inte riktigt din grej?