×
 

Elevhälsa

Elevhälsans uppdrag är främst att arbeta förebyggande och hälsofrämjande för att du ska må bra och därmed ha bättre förutsättningar för att klara dina studier. Vårt elevhälsoteam arbetar med att stötta dig i din utveckling mot dina mål och för att alla elever ska få förutsättningar för att utvecklas så långt som möjligt. Det innebär att vi arbetar med att göra skolan tillgänglig för dig och dina klasskamrater. Alla ungdomar kan behöva hjälp ibland. Om du som elev behöver hjälp kan du prata med en lärare, din mentor eller med någon i elevhälsan. I teamet ingår:

  • Specialpedagog
  • Kurator
  • Skolsköterska
  • Rektorer
  • Studie- och yrkesvägled

Vi har även en skolpsykolog och skolläkare som du kommer i kontakt med via elevhälsan. Du hittar oss på plan 3 och vi finns på plats alla dagar. Välkommen att ta kontakt med oss!

I bild syns två elever som står i korridoren, de tittar bort och är glada, den ena håller en dator

Kontakta elevhälsan

Hör av dig till oss i elevhälsan om du har några frågor.