×
 

Elevhälsa

Skolan har ett elevhälsoteam som, förutom rektor och biträdande rektor, består av specialpedagog som är på skolan varje dag samt kurator och skolsköterska som är på skolan tre till fyra gånger i veckan. Särskilt stöd eller annat stöd ges utifrån behovet hos den enskilda eleven.

I bild syns två elever som står i korridoren, de tittar bort och är glada, den ena håller en dator

Kontakta elevhälsan

Hör av dig till oss i elevhälsan om du har några frågor.