×
 

Hoppa till innehållet

NTI Vetenskapsgymnasiet Helsingborg

Inför läsåret 23/24 inleds en process som på sikt innebär att NTI Vetenskapsgymnasiet Helsingborg och NTI Gymnasiet Helsingborg slås ihop. Skolorna kommer med det att kunna arbeta närmare varandra och tillsammans nyttja lokalerna för båda verksamheterna. Skolorna kommer från nästa läsår även att ha en gemensam rektor. Detta blir Susanne Alkbrand som idag är rektor för NTI Gymnasiet Helsingborg.

Denna satsning innebär inga direkta förändringar för er elever, då samtliga program och inriktningar som idag finns på respektive skola kommer att finnas kvar.

För dig som börjar gymnasiet HT23
Är du intresserad av att läsa natur eller teknik hos oss med start hösten 2023 kontaktar du rektor Susanne Alkbrand på susanne.alkbrand@ntig.se eller 073-399 85 55 så får du hjälp. Mer information om skolornas samtliga program hittar du på NTI Gymnasiet Helsingborgs hemsida.

Två elever i hydroponisk odling