×
 

Hoppa till innehållet

NTI Vetenskapsgymnasiet Lund

NTI Vetenskapsgymnasiet Lund tar inte emot nya elever inför läsåret 2023/2024. För mer information, se nedan.

Två elever i hydroponisk odling

Vi tar inte emot nya elever inför läsåret 2023/2024

NTI Gymnasiets huvudman satsar på en gemensam skola i Lund, vilket innebär att NTI Vetenskapsgymnasiet Lund på sikt kommer att gå samman med NTI Gymnasiet Lund. Detta är en långsiktig satsning på skolornas teknik- och IT-utbildningar och på skollokalerna på Sankt Lars väg som blir de gemensamma lokalerna för skolorna i framtiden.

Genom att samla resurserna för två skolor i en gemensam organisation blir verksamheten på sikt ännu bättre för skolornas elever och medarbetare. Namnet på den gemensamma skolan blir NTI Gymnasiet Lund.

NTI Vetenskapsgymnasiet Lund tar därför inte emot nya elever inför läsåret 2023/24, utan elever som vill söka teknik och IT-utbildningar kan istället söka till NTI Gymnasiet Lund. Vi rekommenderar NTI Gymnasiet Malmö för elever som vill välja naturvetenskapsprogrammet från årskurs 1.

De elever som läser på NTI Vetenskapsgymnasiet sedan tidigare berörs inte av förändringen eftersom skolans nuvarande utbildningar inom naturvetenskap och teknikvetenskap kommer att finnas kvar så länge dessa elever går på skolan.

För mer information

För mer information, kontakta Ulrika Assarehn, rektor på NTI Gymnasiet Lund på ulrika.assarehn@ntig.se eller 0733-661003.

En elev står vid en tavla och pratar med en annan elev som syns lite i bild. De diskuterar och pekar på ekvationer på tavlan.