×
 

Elevhälsa

På skolan finns ett elevhälsoteam som speciellt fokuserar på att du som elev ska må bra och lyckas i skolan. I teamet ingår, förutom rektor och biträdande rektor, kurator, skolsköterska och specialpedagog. Elevhälsoteamet tar också vid behov hjälp av skolläkare och skolpsykolog.

Som elev kan du mötas av elevhälsans arbete genom att du träffar kurator, specialpedagog eller skolsköterska när du behöver. Det kan handla om att du är stressad, har svårt att sova, känner dig utanför, har svårt att fokusera eller något annat. Du kan alltid kontakta någon i elevhälsan direkt eller be din mentor om hjälp. Elevhälsoteamet jobbar också tillsammans och med lärarna med att utreda vad olika svårigheter kan bero på och planera för vad vi kan göra för att det ska fungera bättre för dig som elev.

Kontakta elevhälsan

Hör av dig till oss i elevhälsan om du har några frågor.