Tre elever sitter i en soffa

Otto, Andreas och Elias fick jobb efter sin APL

På NTI Handelsgymnasiet får du som elev på Försäljnings- och serviceprogrammet genomföra hela 15 veckors APL för att praktisera dina kunskaper och utvecklas ännu mer. Här berättar vi mer om APL och om tre av våra elever som gjort APL och sedan fått jobb.

Vad är APL?

APL är en förkortning arbetsplatsförlagt lärande, något som finns på alla yrkesförberedande program. Det innebär att du som elev får vara ute på riktiga arbetsplatser och genomföra skoluppgifter och arbete, så att du blir förberedd för yrkeslivet.

Undervisning och APL samtidigt

På NTI Handelsgymnasiet varvar vi undervisning med praktik, vilket också gör att lärarna kan skicka med spännande uppgifter som ska genomföras på arbetsplatsen. Hur arbetar företaget man gör praktik hos mot sina konkurrenter? Hur påverkar julhandeln kundbemötandet? Det finns många spännande frågor att undersöka! Frågor som också går att utveckla och fördjupa i ett gymnasiearbete där eleverna exempelvis får ansvara för och genomföra egna upplägg i butik. Våra yrkeslärare ser APL som en naturlig del och en viktig resurs i kurserna, vilket också ger oss en unikt hög examensgrad och genomsnittlig betygspoäng på programmet.

“Tre generationer av NTI Handelsgymnasiets elever i samma butik"

Blå bakgrundsbild

Många erbjuds arbete efter sin APL

Många av våra elever erbjuds arbete efter sin APL-period. Oftast börjar det med extrajobb på till exempel kvällar och helger, sedan lov och därefter den första heltidsanställningen efter examen. På bilden ser vi Otto, Andreas och Elias. Otto är på väg att avancera till butikschef på Jack & Jones på Drottninggatan och gjorde sin praktik där medan han gick på NTI Handelsgymnasiet. Han fick sedan handleda en ny praktikant från skolan, Andreas, som idag arbetar i butiken som säljare. Idag handleder Andreas vår elev Elias, som gör sin praktik i butiken och som fått extrajobb. Tre generationer av NTI Handelsgymnasiets elever i samma butik – ett exempel på en lyckad utbildning med framgångsrika elever!

Hur är APL-veckorna fördelade?

I ettan får du göra APL under tre veckor på raken, och i årskurs 2 och 3 är du ute på APL två dagar i veckan under fyra månader. På så sätt får du en långvarig och fördjupad kontakt med arbetsplatsen och samtidigt ett djupare lärande.

Var kan jag göra APL?

När det är dags att hitta en APL-plats väljer du själv vilka APL-platser du vill söka. Du kommer då att få öva på att skriva CV och söka kontakt med företag. Givetvis hjälper vi till vid behov, men arbetssättet gör att du som elev kommer få uppleva känslan av framgång när du lyckas få praktik på drömplatsen!

Nyheter